En stil­le te­chre­vo­lu­tion

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R - Las­se Lyh­ne,

Vi har te­stet tra­e­ning­s­u­re med GPS, si­den ma­ga­si­net blev lan­ce­ret i 2008. Der er sket enormt me­get si­den da, og isa­er 2015 var et skel­sa­et­ten­de sår. Her blev ure­ne runde og små. Vi fik hånd­leds­puls og far­ve­ska­er­me. Si­den er ud­vik­lin­gen gå­et me­re stil­fa­er­digt, men al­li­ge­vel er der sket ma­er­k­ba­re for­an­drin­ger. Selv­om det­te års ure lig­ner dem fra sid­ste år, er de ba­re ble­vet bed­re. Bed­re bru­ger­fla­de, hur­ti­ge­re pro­ces­so­rer og me­get me­re da­ta. Det er sva­ert at fo­re­stil­le sig, at der kan ske ret me­get fra nu af, men på den an­den si­de: Det sag­de vi jo og­så sid­ste år ...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.