2 ti­mer

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

om ugen – la­en­ge­re tid ta­ger det ik­ke at få fyldt de men­tale ener­gi­de­po­ter op; det kra­e­ver ba­re, at du går ud i na­tu­ren. I hvert fald hvis man skal tro en un­der­sø­gel­se, hvor 20.000 bri­ter er ble­vet spurgt om, hvor­dan de har det, og hvor lang tid de bru­ger i na­tu­ren hver uge. Kon­klu­sio­nen var, at de, som op­holdt sig me­re end to ti­mer i na­tu­ren om ugen, ty­pisk føl­te sig me­get bed­re til­pas end folk, der ik­ke kom så me­get ud. Det er ik­ke en­gang nød­ven­digt at cyk­le el­ler lø­be un­der tra­e­kro­ner­ne. Fak­tisk skul­le det va­e­re nok ba­re at sa­et­te sig på en ba­enk og ny­de om­gi­vel­ser­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.