HER ER DET BEDST AT VA­E­RE CYKLIST

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Kø­ben­havn er kå­ret som ver­dens bed­ste cy­kel­by. Bag kårin­gen står by­plan­la­eg­nings­virk­som­he­den Co­pen­ha­ge­nize, der hvert an­det år vur­de­rer by­er i he­le ver­den og rang­ord­ner de 20 bed­ste ud fra for­hold som an­tal­let af cy­kel­sti­er og sik­ker­hed for cyk­li­ster. Kø­ben­havn har sid­det øverst på cy­kel­tro­nen si­den 2015, men den dan­ske ho­ved­stad skal ik­ke vi­de sig for sik­ker på at be­hol­de tit­len frem­over, for an­dre by­er op­per sig ge­val­digt i dis­se år for at gø­re li­vet nem­me­re for cyk­li­ster, på­pe­ger dom­mer­ne. Årets høj­desprin­ger på li­sten er Oslo.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.