DU TRA­E­NER MAN­GE MUS­K­LER PÅ ÉN GANG

Aktiv Træning (Denmark) - - BLIV STAERK – UDEN AT FÅ SVED PÅ PANDEN -

SKUL­DRE

Når du la­ver di­ne push-ups, ar­bej­der mus­k­ler­ne om­kring skul­dre­ne hårdt, for at du kan stå sta­bilt, mens du ha­e­ver og sa­en­ker krop­pen.

BRYST

He­le bryst­musku­la­tu­ren er dybt in­vol­ve­ret i arm­bøj­nings­be­va­e­gel­sen. Isa­er når krop­pen er sa­en­ket helt ned til gul­vet, kan du ma­er­ke, at bry­stet ar­bej­der. Er det la­en­ge si­den, at du har la­vet arm­bøj­nin­ger, bli­ver du med stats­ga­ran­ti dej­lig øm på bry­stet.

TRICEPS

Når du skal op fra gul­vet, skal al­bu­e­led­det stra­ek­kes ud, og det er tri­ceps­mus­k­len på bag­si­den af overar­me­ne, der gør det grove ar­bej­de. Det gør push-ups til fan­ta­stisk arm­tra­e­ning.

RYG

Mus­k­ler­ne om­kring skul­der­bla­de­ne og den øver­ste del af ryg­gen ar­bej­der og­så med at sør­ge for sta­bi­li­tet.

MA­VE

Push-ups tra­e­ner og­så ma­vemus­k­ler­ne, som skal sør­ge for, at krop­pen er stiv som et bra­et, mens ar­me­ne pum­per. Det er let at se, når det kniber med styr­ken i ma­vemus­k­ler­ne, for så ha­en­ger krop­pen som en ha­en­ge­kø­je ned mod gul­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.