NYE SKO?

Aktiv Træning (Denmark) - - VINTERLØBE­SKO -

Nog­le lø­be­re vil må­ske sy­nes, at det kan vir­ke unød­ven­digt at in­ve­ste­re i et par de­ci­de­re­de vin­ter­lø­be­sko. Men ta­enk på, at du spa­rer di­ne al­min­de­li­ge sko, mens vin­ter­sko­e­ne er i brug, så i det lan­ge løb tje­ner in­ve­ste­rin­gen sig ind.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.