SYN­LIG­HED OG VAR­ME

Aktiv Træning (Denmark) - - VINTERLØBE­SKO -

ASICS lan­ce­rer de klas­si­ske ma­eng­de­tra­e­nings­sko Gel-Cu­mulus og Gel-Nim­bus i to for­skel­li­ge vin­ter­ver­sio­ner Li­te-Show og Win­te­r­ized. Li­te-Show-sko­e­ne min­der me­get om de al­min­de­li­ge mo­del­ler, men er for­sy­net med en mas­se re­flek­te­ren­de funk­tio­na­li­tet, så syn­lig­he­den på lø­be­tu­ren bli­ver va­e­sent­lig for­ø­get.

Win­te­r­ized-mo­del­ler­ne har en kraf­ti­ge­re og bed­re iso­le­ret over­del, så man ik­ke så let fry­ser om fød­der­ne. Der­til har de et for­bed­ret grip i yder­så­len, så de net­op står bed­re fast på kol­de og glat­te over­fla­der som sne og rim­frost.

Der­u­d­over har Asics fle­re trailsko­mo­del­ler, som står en­dog rig­tig godt fast, hvis der er kom­met sne, og fle­re af dem har en vand­ta­et Go­re-Tex-mem­bran.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.