STILREN I SPO­RET

Aktiv Træning (Denmark) - - VINTERLØBE­SKO -

Ud­val­get af vin­ter­sko fra NEW BA­LAN­CE er spar­somt, men et spa­en­den­de bud fin­der man i de­res trail­ka­te­go­ri. Fresh Fo­am Go­bi Trail V3 er det ful­de navn på ame­ri­ka­ner­nes al­l­ro­und­trailsko, der med sin mar­kan­te, knop­pe­de gum­misål i så­kaldt Hy­droHesion-tek­no­lo­gi bi­der godt fast i sne, vådt grus og vå­de ve­je. Mel­lem­så­len er tyk og blød nok til as­falt, mens over­de­len i en kraf­tig to­lags­mesh be­skyt­ter fød­der­ne og hol­der dem var­me. Et so­k­ke­lig­nen­de i-step gi­ver en ta­et og be­ha­ge­lig pas­form.

New Ba­lan­ces lø­be­sko får i den­ne sa­e­son en de­sign­ma­es­sig ru­ske­tur og en me­get me­re livs­stils­o­ri­en­te­ret de­sign­pro­fil. Det er na­ep­pe no­get, al­le kan li­de, men vi sy­nes nu, det løf­ter loo­k­et godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.