EK­STRA VAR­ME OG BE­SKYT­TEL­SE

Aktiv Træning (Denmark) - - VINTERLØBE­SKO -

NI­KE har de sid­ste man­ge sa­e­so­ner lan­ce­ret vin­ter­ver­sio­ner af 3-4 af de­res po­pu­la­e­re­ste mo­del­ler un­der nav­net Shield. Shield-mo­del­ler­ne har få­et en op­gra­de­ret yder­sål med bed­re greb ved glat og vådt fø­re, en ta­et­te­re over­del i kraf­ti­ge­re, me­re slidsta­erk mesh og med en mas­se re­flek­te­ren­de de­tal­jer for at øge syn­lig­hed. I år kom­mer Pe­gasus og Odys­sey Rea­ct i Shield-ver­sio­ner. Der­til er Pe­gasus kom­met i en trail­ver­sion i kraf­ti­ge­re ma­te­ri­a­ler og med grov, sne-eg­net sål.

En blø­de­re, me­re sti­cky gum­mi­blan­ding i så­len gi­ver bed­re greb i koldt og vådt fø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.