“Pro­te­in li­ge ef­ter tra­e­ning får mus­k­ler­ne til at vok­se”

Aktiv Træning (Denmark) - - 10 MYTER OM MAD & MOTION -

Man­ge tror, det er af­gø­ren­de at få pro­te­i­ner hur­tigt ef­ter tra­e­ning for at op­byg­ge mus­k­ler. Men fak­tisk vi­ser et sti­gen­de an­tal un­der­sø­gel­ser, at ti­m­in­gen slet ik­ke har så stor be­tyd­ning. Med­min­dre du tra­e­ner på eli­te­ni­veau, er der alt­så in­gen grund til at gå amok i pro­te­i­ner i om­kla­ed­nings­rum­met. Der­med ik­ke sagt, at de ik­ke er vig­ti­ge, for du skal sta­dig ha­ve den ret­te ma­eng­de i lø­bet af da­gen. Det­te va­ri­e­rer, alt ef­ter om du mo­tio­ne­rer el­ler ej.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.