“Det er smart at put­te elek­tro­lyt­ter i drik­ke­dun­ken”

Aktiv Træning (Denmark) - - 10 MYTER OM MAD & MOTION -

Selv­om du sag­tens kan nø­jes med al­min­de­ligt vand til langt de fle­ste tra­e­nings­pas, kan små bru­se­tab­let­ter med elek­tro­lyt­ter i nog­le til­fa­el­de godt gi­ve me­ning. De frem­mer nem­lig din va­e­ske­op­ta­gel­se og er­stat­ter nog­le af de sal­te, du ta­ber gen­nem sve­den. Så sve­der du ek­stremt me­get, fx un­der en dob­belt spin­ning­ti­me, kan elek­tro­lyt­ter­ne hja­el­pe dig til at hol­de pra­e­sta­tions­ni­veau­et op­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.