GO­RE NECKTUBE

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Pris: 200 kr. In­fo: gorewear.com

Hvad: Hal­se­di­se i blød mi­kro­fi­ber. Onesize. Fås i far­ver­ne sort, rød og ly­se­blå.

En necktube er en li­ge så und­se­e­lig del af ef­ter­års­gar­dero­ben, som den er uund­va­er­lig. Det tyn­de, blø­de stof­rør be­skyt­ter hal­sen og for­seg­ler kra­ven, så kul­den ik­ke tra­en­ger ind un­der tø­jet. Der er man­ge bud på en god necktube, men mo­del­len fra Go­re løf­ter sig over gen­nem­snit­tet. Det er isa­er sto­fets kva­li­tet, der gør for­skel­len. Den tyn­de mi­kro­fi­ber er ual­min­de­lig blød og be­ha­ge­lig mod hal­sen, og der er godt med stra­ek i ma­te­ri­a­let – li­ge­som la­eng­den er godt af­stemt. Det gav­ner pas­for­men. En­de­lig er sto­fet så til­pas tyndt, at du kan tra­ek­ke vej­ret gen­nem det, hvis du vil tra­ek­ke tu­ben op for mun­den på en rig­tig kold dag. KON­KLU­SION: Gør, pra­e­cis hvad den skal, og gør det og­så lidt bed­re end gen­nem­snit­tet. Spe­ci­elt de tyn­de, blø­de ma­te­ri­a­ler tra­ek­ker op. Blø­de, tyn­de ma­te­ri­a­ler. God ånd­bar­hed.

Va­ske­an­vis­nin­gen kan ge­ne­re hal­sen lidt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.