SKUL­DRE

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Se­esaw press blev en po­pu­la­er øvel­se, da kett­le­bells gjor­de de­res ind­t­og i tra­e­nings­ver­de­nen. Øvel­sen kan dog li­ge så godt ud­fø­res med hånd­va­eg­te, og den sør­ger for, at du bå­de la­ver et tra­ek og et pres i sam­me be­va­e­gel­se. Fo­re­stil dig, at der går en snor fra den ene hånd­va­egt op over en bja­el­ke i lof­tet og ned til den an­den hånd­va­egt, så du ak­tivt skal tra­ek­ke den løf­te­de hånd­va­egt ned, mens du pres­ser den an­den op. Se­esaw press tra­e­ner isa­er skul­dre­ne, men og­så bag­si­den af overar­me­ne og coremus­k­ler­ne helt in­de om­kring rygsøj­len.

Trin 1 Stå med ret ryg, og hold hånd­va­eg­te­ne op for­an skul­dre­ne. Di­ne hånd­fla­der pe­ger ind mod hin­an­den. Trin 2 Pres nu den hånd­va­egt, du har i høj­re hånd, op i strakt arm, mens du ro­te­rer va­eg­ten, så din hånd­fla­de nu pe­ger fremad.

Trin 3 Sa­enk igen høj­re arm, mens du pres­ser ven­stre arm op, så ar­me­ne un­der­vejs pas­se­rer hin­an­den.

Trin 4 Når høj­re arm er i bund, er ven­stre arm i top.

An­tal: 4 x 8-10.

Tem­po: Kon­trol­le­ret. Løft og sa­enk med sam­me ha­stig­hed. Det skal ta­ge ca. 2 se­kun­der at ha­e­ve og sa­en­ke ar­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.