Jeg er med på, at den mør­ke chokolade er sun­de­re end den ly­se, men hvor stor for­skel er der egent­lig på de to ty­per?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Mørk chokolade har et højt ka­ka­o­ind­hold, og det er her, de man­ge sun­de an­tioxi­dan­ter fin­des. Der­for ga­el­der det helt ge­ne­relt, at jo mør­ke­re cho­ko­la­den er, de­sto sun­de­re vil den va­e­re. Den ly­se chokolade er fat­tig på ka­ka­o­pul­ver, og i ste­det er den ty­pisk prop­pet med en mas­se suk­ker og an­det snask. Kal­o­ri­e­ma­es­sigt lig­ger de to ty­per på stort set sam­me – ret hø­je – ni­veau. Dog ma­et­ter den mør­ke chokolade mar­kant bedst, så man spi­ser som re­gel ik­ke så me­get af den ad gan­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.