Jeg er be­gyndt at lø­be­tra­e­ne fle­re gan­ge om ugen, men mi­ne skin­ne­ben bli­ver øm­me, når jeg lø­ber. Skal jeg hol­de pau­se, el­ler skal det lø­bes va­ek?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Du har sik­kert, som man­ge nye lø­be­re, va­e­ret lidt for ivrig i op­start­s­fa­sen, så krop­pen ik­ke har kun­net føl­ge med. Di­ne smer­ter ty­der på en be­gyn­den­de skin­ne­bens­be­ta­en­del­se, og det skal ta­ges al­vor­ligt. Nedsa­et din tra­e­nings­ma­eng­de til det hal­ve, og und­gå as­falt­ve­je og an­dre hår­de un­der­lag. Når øm­he­den er helt va­ek, kan du lang­somt be­gyn­de at øge din tra­e­nings­ma­eng­de. Stra­ek og­så di­ne la­eg­mus­k­ler dag­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.