50

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

til 70 pct. stør­re chan­ce har du for at bli­ve mindst 85 år, hvis du ser me­get op­ti­mi­stisk på til­va­e­rel­sen, end hvis du er den ud­pra­e­get pe­s­si­mi­sti­ske ty­pe. Det vi­ser et ame­ri­kansk stu­die, hvor 70.000 ma­end og kvin­der fik vur­de­ret de­res ni­veau af op­ti­mis­me ved hja­elp af spør­ge­ske­ma­er og der­ef­ter blev fulgt gen­nem en lang år­ra­ek­ke.

Kil­de: Bo­ston Uni­ver­si­ty School of Me­di­ci­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.