300

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

kal­o­ri­er min­dre om da­gen – med den­ne lil­le kosta­en­dring kan man for­bed­re bå­de blod­tryk, blod­suk­ker og ko­leste­rol, vi­ser ny forsk­ning. Og det var ik­ke kun over­va­eg­ti­ge, men og­så men­ne­sker med et nor­malt BMI, som for­bed­re­de sund­he­den ved at ska­e­re 300 kal­o­ri­er fra de­res dag­li­ge kost. Kil­de: The Lan­cet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.