SKRU PÅ VAR­MEN OG PRAESTÉR BED­RE

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Hvis ma­en­de­ne og kvin­der­ne på kon­to­ret ik­ke kan bli­ve eni­ge om den op­ti­ma­le ar­bejds­tem­pe­ra­tur, så gi­ver et nyt stu­die må­ske for­kla­rin­gen. MA­END ar­bej­der nem­lig bedst un­der KØLI­GE for­hold, mens KVIN­DER pra­este­rer bed­re i VAR­MEN, vi­ste for­sø­get, hvor 550 stu­de­ren­de blev sat til at la­ve sprog­li­ge og ma­te­ma­ti­ske op­ga­ver ved for­skel­li­ge tem­pe­ra­tu­rer. Kil­de: Plos One

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.