VA­ELG DEN RET­TE FAR­VE

Aktiv Træning (Denmark) - - FULD SYNLIGHED PÅ LØBETUREN -

Alt lys er bed­re end in­gen­ting, men far­ver­ne kan no­get for­skel­ligt.

RØD: Den mest brug­te far­ve og en far­ve, der sig­na­le­rer fa­re. Rød er far­ven med den stør­ste bøl­gela­eng­de og er så­le­des den, der kan ses på størst af­stand.

GUL: Gul er den far­ve, der nem­mest fan­ger det men­ne­ske­li­ge øje, og den er sa­er­lig syn­lig i tå­ge­de, di­se­de om­gi­vel­ser. Gul as­so­ci­e­res og­så med fa­re og kal­der der­med på op­ma­er­k­som­hed.

BLÅ: Blå as­so­ci­e­res med ulyk­ke og ud­ryk­ning og får bi­li­ster til at sa­en­ke far­ten. Blå er og­så sa­er­lig syn­lig i tus­mør­ke. Mod­sat rød og gul – der ses i tra­fik­lys, bil­lyg­ter osv. – op­tra­e­der blå ik­ke of­te i tra­fik­ken, og det er der­for en far­ve, man la­eg­ger ek­stra ma­er­ke til.

GRØN: Grøn er en sta­erk far­ve, som nemt fan­ger øjet. Og det er den far­ve, der står ty­de­ligst frem i vand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.