Kop­par­nat­ten

Aktiv Træning (Denmark) - - HØJT I NORD -

8,4 ki­lo­me­ter.

450 høj­de­me­ter.

Fra Fröå Gr­u­va til Cop­per­hill Mountain Lod­ge.

Af­ten­løb.

Fo­re­går i de se­ne af­ten­ti­mer, hvor man kan ny­de so­len på vej ned over sø­er og fjel­de, før man be­gi­ver sig ud på en ud­for­dren­de og hur­tig ru­te fra Fröå Gr­u­va til det luk­suri­ø­se ho­tel Cop­per­hill Mountain Lod­ge. Ru­ten skif­ter kon­stant mel­lem små, sno­e­de spor og grus/markve­je.

Det sid­ste styk­ke op mod Cop­per­hill Mountain Lod­ge er det mest ud­for­dren­de styk­ke på eta­pen med over 200 høj­de­me­ter på en mos­be­kla­edt bak­ke i sko­ven. Der er ik­ke no­get re­elt spor, og det er stejlt som ba­re po­k­ker. Stør­ste ud­for­dring: Husk pan­de­lam­pen. Det er sva­ert at se i sko­ven, selv­om der ik­ke er helt mørkt. Selv med pan­de­lam­pe skal man va­e­re ul­tra­op­ma­er­k­som på, hvor man sa­et­ter si­ne fød­der. Bonus:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.