SÅ HÅRDT, AT 7 MAN SER SYNER

Yu­kon Arctic Ul­tra, Ca­na­da [692 km]

Aktiv Træning (Denmark) - - EKSTREME LØB I SNE OG KULDE -

Det­te ul­traløb fo­re­går i en af ver­dens mest ufrem­kom­me­li­ge vild­mar­ker ad den le­gen­da­ri­ske ru­te Yu­kon Qu­est Trail, hvor og­så ver­dens hår­de­ste hund­esla­e­de­løb af­hol­des. Yu­kon Arctic Ul­tra er så nå­des­løst, at den ful­de di­stan­ce på 430 mi­les (692 km) kun lø­bes hvert an­det år. De fy­si­ske, men­tale og tak­ti­ske krav er ek­stre­me. Del­ta­ger­ne skal selv frag­te alt de­res ud­styr ef­ter sig i en sla­e­de, og tem­pe­ra­tu­ren kan kom­me i na­er­he­den af -50 gra­der. Hal­luci­na­tio­ner un­der­vejs er na­er­mest uund­gå­e­li­ge, hvil­ket det­te års num­mer to, Chri­stof Teus­cher, kan skri­ve un­der på. “Al­le dis­se mon­stre i sne­en og tra­e­er­ne. Det er fa­sci­ne­ren­de, hvad sin­det kan gø­re,” for­tal­te han ef­ter at va­e­re kom­met i mål.

Yu­kon Arctic Ul­tra kan en­ten gen­nem­fø­res til fods, på MTB el­ler på ski.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.