Hot på café – og cy­kel

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

ISADORE THERMERINO JER­SEY 2.0

Pris: 1.299 kr. In­fo: isadore.com

Hvad: Vin­ter­jer­sey, 53 % me­ri­nould mi­k­set m. bl.a. ela­stan. 3 lom­mer.

Er du lidt kuldska­er på cyk­len og har så­le­des fo­kus på at ha­ve var­me om torso, arme og godt op i hal­sen, så er det her jer­sey­en, du skal sa­et­te kryds ved. Det lil­le slo­vaki­ske ni­che­brand kan no­get med at ka­e­le for de­res pro­duk­ter med luksus­ma­te­ri­a­ler og god (café) stil. Vi er ge­ne­relt ret be­gej­stre­de for Isadore, og Thermerino her skuf­fer be­stemt hel­ler ik­ke. Kom­bi­na­tio­nen af la­ek­ker me­ri­nould og blød, op­krad­set fle­e­ce gi­ver en se­ri­øst vam­set og for­ry­gen­de varm og velsid­den­de jer­sey til vin­ter­tu­re­ne – uden ned­bør alt­så, for vand­af­vi­sen­de er den ik­ke. Og en vind­vest/ jak­ke er god at ha­ve med i en af de fint rum­me­li­ge ryg­lom­mer. Fit­tet er ta­et uden at va­e­re to­talt ra­ce, og de rart lan­ge ae­r­mer af­slut­tes med go­de, ret kraf­ti­ge man­chet­ter. Og så ser den alt­så ba­re godt ud.

Ma­te­ri­a­le­mi­ks, se­mi­ta­et pas­form, stil­rent look – varm! Ik­ke su­per vind­ta­et el­ler vand­af­vi­sen­de.

Den vam­se­de kra­ve er gan­ske ta­et­slut­ten­de og går højt op i hal­sen. En lil­le lyn­lås­ga­ra­ge sik­rer, at gli­de­ren ik­ke ge­ne­rer hu­den. En ind­ven­dig si­li­ko­ne­kant rundt i la­en­den hja­el­per med at hol­de vin­ter­trøj­en på plads. KON­KLU­SION: Med fo­kus på var­me og for­nem­mel­sen af la­ek­ker, velsid­den­de trø­je på krop­pen er Thermerino et op­lagt valg til tu­re­ne på kol­de, tør­re da­ge – og og­så til café­stop­pet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.