PU­MA COSMIC TIGHT TZ

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Pris: 500 kr. In­fo: pu­ma.com

Hvad: Fit­nes­stights i fle­re far­ver. Per­fo­re­rin­ger ved lå­re­ne. Str. XS-XL.

De her tights va­ek­ker med ga­ran­ti op­ma­er­k­som­hed i tra­e­nings­cen­te­ret. Der er ka­e­let for de­tal­jer­ne i form af en bred ela­stik i lin­nin­gen – ud­sty­ret med et stort Pu­ma-logo – der bå­de støt­ter og py­n­ter. Et tva­er­gå­en­de hul­møn­ster på for- og bag­lår og de for­skel­li­ge far­ver gi­ver buk­ser­ne et unikt look, sam­ti­dig med at hul­møn­ste­ret bi­dra­ger til at øge ånd­bar­he­den og gav­ner pas­for­men. Tight­se­ne sid­der godt – be­ha­ge­li­ge om ma­ven og med rig­tig god la­eng­de i be­ne­ne. Sved­trans­por­ten er helt i top og kan fint føl­ge med selv ved højin­tens tra­e­ning i cen­te­ret. Pri­sen er til­med i den over­kom­me­li­ge en­de. Det er alt i alt godt gå­et af Pu­ma.

Det hvi­de ma­te­ri­a­le er per­fo­re­ret og ek­stra smi­digt. Det gav­ner bå­de de­sign og funk­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.