MA­VE

Aktiv Træning (Denmark) - - GUIDE -

Plan­ken er nok den kend­te­ste og po­pu­la­e­re­ste øvel­se for coremusku­la­tu­ren. Øvel­sen gi­ver mar­kant bed­re tra­e­ning af ma­vemus­k­ler­ne end fx klas­si­ske ma­vebøj­nin­ger, og den vaen­ner krop­pen til at op­ret­hol­de en neut­ral hold­ning un­der be­last­ning. I den­ne ben­hår­de va­ri­ant fra Rus­si­an Kett­le­bell Chal­len­ge (RKC) skal du flyt­te al­bu­er­ne lidt la­en­ge­re frem end i en nor­mal plan­ke, og så skal du øge sva­er­heds­gra­den ved at spa­en­de ek­stra me­get i ma­vemus­k­ler­ne un­der­vejs.

Trin 1 Lig på ma­ven på gul­vet. Pla­cér al­bu­er­ne et styk­ke for­an skul­dre­ne – cir­ka un­der din na­e­se/ha­ge. Saml fød­der­ne.

Trin 2 Spa­end i ma­ve, bal­ler og lår. Løft dig op, så du kun hvi­ler på al­bu­er og ta­e­er. Knyt ha­en­der­ne hårdt, imens du lig­ger stiv som en plan­ke. Pres al­bu­er­ne ned mod ta­e­er­ne og ta­e­er­ne op mod al­bu­er­ne – dog uden at al­bu­er og ta­e­er be­va­e­ger sig, men så spa­en­din­gen i ma­vemus­k­ler­ne øges.

An­tal: 4 x 10-20 se­kun­der. Tem­po: Lig stil­le!

Strit ik­ke med bag­de­len, men lav hel­ler ik­ke en slap ha­en­ge­kø­je ud af din krop. Spa­end op, og bliv li­ge som et bra­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.