Er det rig­tigt, at da­ek­ty­pe og da­ek­tryk skal va­e­re for­skel­ligt for og bag, når man kø­rer MTB?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Ja, det kan va­e­re en for­nuf­tig stra­te­gi. Da va­eg­ten pri­ma­ert lig­ger på bag­hju­let, bør da­ek­tryk­ket va­e­re ca. 0,1-0,2 bar hø­je­re her. Mht. da­ek­ty­pe, så gi­ver det god me­ning med et for­da­ek, der har me­re møn­ster end bag­da­ek­ket, så du er bed­re sik­ret mod for­hjuls­ud­skrid­ning. Bag­hju­let har mest va­egt på, så for at mind­ske rul­lemod­stan­den kan du va­el­ge et da­ek med lidt min­dre knop­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.