Hvil­ken ty­pe lø­be­sko skal jeg bru­ge, når jeg vil lø­be på lø­bebånd?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: I re­a­li­te­ten er der frit valg, så la­en­ge du ik­ke ifø­rer dig en tung trailsko med trak­torsål og ind­byg­get ro­ck pla­te. Du kan sag­tens bru­ge di­ne al­min­de­li­ge as­falt­tra­ve­re, men da lø­bebånd er ef­ter­gi­ven­de i kon­struk­tio­nen, er det og­så et godt un­der­lag at af­prø­ve en me­re mini­ma­li­stisk sko med min­dre stød­da­emp­ning på. Sko­en må og­så ger­ne va­e­re luf­tig, så du kan kom­me af med var­men i fit­nes­scen­te­rets of­te lum­re og fug­ti­ge luft.

Brug di­ne al­min­de­li­ge lø­be­sko på bån­det – men husk at gø­re dem re­ne først.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.