Vin­ter­hi? GLEM DET ...

Aktiv Træning (Denmark) - - NAESTE NUMMER -

Kor­te da­ge, kul­de, regn og bla­est – den kol­de tid sli­der på tra­e­nings­gla­e­de og gejst, når det ga­el­der uden­dør­stra­e­ning. Men med den ret­te til­gang og lidt ju­ste­rin­ger kan du lystigt lø­be el­ler cyk­le vi­de­re gen­nem den kol­de, mør­ke sa­e­son. Se her, hvor­dan du skru­er vin­te­r­ind­sat­sen sam­men, så du tra­e­ner med ener­gi, gejst og lyst uan­set vej­r­g­u­der­nes lu­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.