SPØRG OS

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD -

— se ekspertern­es svar på la­e­ser­nes spørgs­mål.

Mail di­ne spørgs­mål til: spo­[email protected]­tiv­tra­e­ning.dk. Af plads­ma­es­si­ge grun­de kan vi desva­er­re ik­ke brin­ge al­le spørgs­mål i bla­det. For at kun­ne be­sva­re di­ne spørgs­mål kon­sul­te­rer vi en lang ra­ek­ke af Dan­marks før­en­de eks­per­ter in­den for vo­res sto­f­om­rå­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.