Tid­li­ge­re del­ta­ge­re om Ener­gy Camp:

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

En helt igen­nem fan­ta­stisk og in­spi­re­ren­de tur med mas­ser af nye op­le­vel­ser. Jeg fort­sa­et­ter min tra­e­ning med ny ener­gi og har bå­de va­e­ret i mo­tions­cen­te­ret, gå­et 6 km og lø­bet lidt over 3 km (har ik­ke lø­bet i over et år!) i den­ne her uge. Mai­brith

En skøn uge med fan­ta­stisk mo­ti­ve­ren­de tra­e­ne­re og skøn­ne del­ta­ge­re med po­si­tiv indstil­ling. Det var vo­res tred­je år, og vi kom­mer til­ba­ge! Rej­ser hjem med en mas­se ener­gi og smil på la­e­ben. Ma­ri-Ann

Det har va­e­ret den bed­ste rej­se, jeg har va­e­ret på me­get la­en­ge. Jeg har dyr­ket yo­ga og styr­ket min krop bå­de ind­ven­digt og udvendigt – og jeg har end­da og­så prø­vet ting, som lig­ger gan­ske langt uden for min com­fort zo­ne. Det har va­e­ret rig­tig fedt. Pa­tri­cia

Det er før­ste gang, jeg rej­ser ale­ne, og jeg er su­perg­lad for, at jeg tog med. Det har va­e­ret en stor ud­for­dring for mig at ta­ge af­sted, men jeg er så glad for, at jeg tog den. Man kan va­el­ge det so­ci­a­le til, og man kan va­el­ge at va­e­re ale­ne, og det pas­ser mig så godt. An­ne Kat­hri­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.