4 GE­VIN­STER VED AT TAN­KE OP MED FRUGT OG GRØNT

Aktiv Træning (Denmark) - - NÅ DIT LØBEMÅL I 2020 -

Frugt er isa­er rig på kul­hy­dra­ter, som genop­fyl­der mu­skel­de­po­ter­ne, så du er fuld af ener­gi til na­e­ste tra­e­nings­pas.

Med et van­dind­hold på mel­lem 80 og 95 pct. bi­dra­ger frugt og grønt ef­fek­tivt til at op­ret­hol­de din va­e­ske­ba­lan­ce.

An­tioxi­dan­ter­ne sti­ver im­mun­for­sva­ret af, så du mind­sker ri­si­ko­en for at bli­ve syg, i da­ge­ne ef­ter at du har tra­e­net.

C-vi­ta­min er af­gø­ren­de for (gen)op­byg­nin­gen af sta­er­ke led og se­ner, li­ge­som det frem­mer din jer­n­op­ta­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.