OSPREY DURO 15

Aktiv Træning (Denmark) - - FÅ FULDT UDBYTTE PÅ LØBEBÅNDET -

Pris: 1.500 kr. / osprey.com

Hvis du er i tvivl om, hvad du har brug for ved en lø­be­rygs­a­ek, er Ospreys Duro 15 et trygt valg. Den kan nem­lig kla­re det he­le – li­ge fra pend­ler­tu­ren til job­bet til de rig­tig lan­ge trail­tu­re. Ta­sken har plads til 15 li­ter ba­ga­ge og har et va­eld af ek­stra lom­mer, så der er plads til alt fra op­pak­ning til ud­styr, ener­gi, mad, te­le­fon og ik­ke mindst vand. Rygs­a­ek­ken har plads til to halv­li­ter­s­fla­sker i skul­der­strop­per­ne, og så kom­mer den med en va­e­ske­bla­e­re på he­le 2,5 li­ter, hvil­ket er gan­ske me­get. Og med tre spa­en­de­strop­per på bry­stet er du sik­ker på, at ta­sken sid­der fast. Hvis du er til mini­ma­lis­me, kan den­ne rygs­a­ek va­e­re for me­get, men hvis du har brug for plads og mu­lig­he­der, får du det he­le her.

+ En kom­plet rygs­a­ek, der op­fyl­der de fle­ste be­hov uan­set lø­be­form. - Mag­ne­ten til at hol­de slan­gen fra va­e­ske­bla­e­ren fast på bry­stet med er for svag. Dyr sag!

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.