SA­LO­MON SKIN PRO 15 SET

Aktiv Træning (Denmark) - - FÅ FULDT UDBYTTE PÅ LØBEBÅNDET -

Pris: 1.300 kr. / sa­lo­mon.com

Sa­lo­mon an­be­fa­ler selv den­ne rygs­a­ek til trail, men i vir­ke­lig­he­den kan den bru­ges til me­get me­re. Ba­ga­ge­rum­met kan rum­me 15 li­ter, hvil­ket er nok til de fle­ste lø­be­pend­le­re, som skal ha­ve et sa­et tøj med på far­ten. Og selv­om man prop­per ta­sken fuld­sta­en­dig, sid­der den alt­så sta­dig su­ve­ra­ent på over­krop­pen, når man er på far­ten. Der er plads til en halv li­ter vand i hver skul­der­strop, og så med­føl­ger der en va­e­ske­bla­e­re på halvan­den li­ter, så du kan ha­ve mas­ser af va­e­ske med på de lan­ge trail- el­ler tra­ve­tu­re.

+ Sid­der su­ve­ra­ent, er onesize og har man­ge lom­mer til op­be­va­ring. Da­ek­ker bå­de pend­ler- og trail­løbs­be­hov. – Det sto­re rum kan ik­ke spa­en­des ind, hvil­ket be­stemt hav­de va­e­ret rart.

Med plads til 15 li­ter ba­ga­ge kan Sa­lo­mons ta­ske bå­de bru­ges til pend­ler­løb og lan­ge trail­tu­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.