BAG OM ECOTRAIL

Aktiv Træning (Denmark) - - PÅ ØKOLOGISK TRAILTUR I IRLAND -

EcoTrail er grund­lagt af fransk­man­den Je­anChar­les Per­rin for 13 år si­den. Han vil­le la­ve et trail­løb, der ef­ter­lod et mini­malt mil­jøaf­tryk på na­tu­ren. Det be­ty­der fx, at lø­ber­ne selv skal ha­ve kop­per med, og at alt af­fald skal sam­les ind og sor­te­res. Og lø­bet skal be­gyn­de i en by, så det er nemt at kom­me til med of­fent­lig trans­port. Det før­ste løb blev af­holdt i Paris med start og mål på før­ste eta­ge af Eif­feltår­net, og i dag fin­des der EcoTrail-løb i 10 eu­ro­pa­ei­ske lan­de samt to i Asi­en. La­es me­re om EcoTrail-se­ri­en på ecotrail.com.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.