Vin­ter­sko med må­de

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

SHI­MA­NO RW5

Pris: 1.049 kr.

Hvad: Vin­ter­cy­kel­sko til lan­de­vej og MTB-pe­da­ler. Va­egt: 386 gram.

Et par de­ci­de­re­de vin­ter­cy­kel­sko er en af de bed­ste in­ve­ste­rin­ger, du kan gø­re, hvis du vil cyk­le gen­nem de kol­de, vå­de må­ne­der, og Shi­ma­nos bud i ka­te­go­ri­en er be­stemt ik­ke dår­ligt. Den re­la­tivt let­te og slan­ke sko er fo­ret med en blød og lu­nen­de fle­e­ce, mens yder­si­den be­står af Shi­ma­nos Drys­hield, der me­get ef­fek­tivt holder vind og vand ude.

Det er en varm sko, der eg­ner sig til tem­pe­ra­tu­rer fra +5 til -5 gra­der, men den er ik­ke ko­gen­de varm, og ånd­bar­he­den vir­ker for­nuf­tig, så man får sja­el­dent sve­di­ge fød­der. Sko­en luk­kes med et snø­re­tra­ek samt en stor velcro­flap hen over vri­sten. Det be­skyt­ter ef­fek­tivt mod vind og vand, men er og­så lidt klum­pet, og får man ik­ke pla­ce­ret flap og snø­re or­dent­ligt, kan det tryk­ke ube­ha­ge­ligt mod vri­sten.

Sko­en har og­så en rart blød ne­op­ren­kra­ve, der slut­ter ta­et om an­k­len. Det holder sne og vand ude og bi­dra­ger til var­me­op­le­vel­sen. Dog er ne­op­re­net lidt skrø­be­ligt, så va­er for­sig­tig, når du ta­ger sko­en på.

God ba­lan­ce mel­lem var­me og ånd­bar­hed. Fin pris. Luk­ke­sy­ste­met.

Sko­en er en ra­cer­sko. Så­len er stiv og ik­ke sa­er­lig god at gå på. Du kan dog mon­te­re MTB-klam­per på sko­en, hvis du fo­re­tra­ek­ker at kø­re med den slags pe­da­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.