MA­VE OG BRYST

Aktiv Træning (Denmark) - - GUIDE -

Re­ne­ga­de push-up tra­e­ner krop­pen i bå­de at skub­be og tra­ek­ke. Og imens du gør det, kom­mer de fle­ste mus­k­ler i over­krop­pen på ar­bej­de – alt fra ma­ve- og coremus­k­ler­ne in­de om­kring rygsøj­len til øv­re ryg, bryst og ar­me. Hvis du får pro­ble­mer med, at di­ne hånd­va­eg­te rul­ler va­ek un­der dig, så husk at vink­le dem skråt ind mod hin­an­den. Nu rul­ler de in­gen ste­der.

Trin 1 La­eg dig på gul­vet, som om du skul­le i gang med at la­ve en push-up. Di­ne ha­en­der skal va­e­re li­ge un­der skul­dre­ne og hvi­le på hver sin hånd­va­egt. Spred fød­der­ne.

Trin 2 Stra­ek ar­me­ne, og kom op. Din krop skal va­e­re stiv som et bra­et. Find ba­lan­cen, før du la­eg­ger va­eg­ten over på den ene arm.

Trin 3 Tra­ek den ene hånd­va­egt op til ma­ven uden at vri­de i krop­pen. Sa­enk så hånd­va­eg­ten ned til gul­vet igen. Lav igen en push-up, og løft her­ef­ter den mod­sat­te arm. Det var én gen­ta­gel­se.

An­tal: 4 x 6-8.

Tem­po: Løft eks­plo­sivt, sa­enk kon­trol­le­ret.

Und­gå at vri­de i krop­pen, når du løf­ter hånd­va­eg­ten. Krop­pen skal hol­des li­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.