BEN OG CO­RE

Aktiv Træning (Denmark) - - GUIDE -

Øvel­sen asym­me­trisk lun­ge ud­vik­ler stør­re co­re­styr­ke end al­min­de­li­ge lun­ges. Det skyl­des, at du kun ba­e­rer va­egt i den ene si­de. Uba­lan­cen skal di­ne coremus­k­ler ret­te op på. Und­gå at ro­te­re i la­en­den, når du sa­et­ter for­re­ste fod i gul­vet – hold over­krop­pen ret. Hvis din over­krop tra­ek­kes bag­ud, når du sa­et­ter af fra bund­po­si­tio­nen (trin 3), bør du ta­ge nog­le ki­lo af di­ne hånd­va­eg­te. Del de 4 x 6-8, så du la­ver to sa­et med hånd­va­eg­ten i høj­re hånd og to sa­et med va­eg­ten i ven­stre.

Trin 1 Stå med din skul­der­bred­des af­stand mel­lem fød­der­ne og hånd­va­eg­ten i høj­re hånd. Hold ryg­gen ret, og kig frem. Trin 2 Tag et over­dre­vent langt skridt fremad med ven­stre ben. Fald ik­ke for­over med over­krop­pen – va­er helt rank.

Trin 3 Bøj så me­get i dit for­re­ste knae, at ba­ger­ste knae kom­mer ned til gul­vet (hvis du er smi­dig nok). Sa­et her­ef­ter så kraft­fuldt af med det for­re­ste ben, at du hav­ner til­ba­ge i start­po­si­tio­nen. Ud­før se­ne­re øvel­sen 6-8 gan­ge med mod­sat­te ben og arm.

An­tal: 4 x 6-8.

Tem­po: Ro­ligt og kon­trol­le­ret.

Hånd­va­eg­ten må ik­ke tra­ek­ke dig ska­ev i over­krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.