Skal jeg bli­ve hjem­me?

Kan lun­ger­ne ta­ge ska­de, når jeg lø­be­tra­e­ner i rig­tig bi­den­de kul­de?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Nej, du øde­la­eg­ger ik­ke lun­ger­ne i frost­vejr. Den kol­de og tør­re luft kan dog gi­ve ho­ste og fø­les ube­ha­ge­lig, hvil­ket kan for­rin­ge din pra­e­sta­tions­ev­ne. Det skyl­des, at tør vin­ter­luft får luft­ve­je­ne til at tra­ek­ke sig sam­men. Hvis du er ge­ne­ret, så tra­ek fx en buff op for­an mund og na­e­se. Stof­fet vil hur­tigt bli­ve fug­tigt, og når du tra­ek­ker vej­ret, bli­ver indån­ding­s­luf­ten fug­tet, og du und­går at tra­ek­ke kna­stør luft ned i lun­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.