2.000

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

ek­stra skridt om da­gen kan løf­te søvn­kva­li­te­ten – i hvert fald hos kvin­der. For­ske­re sat­te en ra­ek­ke per­so­ner til i fi­re uger at gå lidt me­re, end de var vant til, og det re­sul­te­re­de i mar­kant bed­re søvn hos de kvin­de­li­ge del­ta­ge­re. De sov ik­ke fle­re ti­mer end nor­malt, men vur­de­re­de kva­li­te­ten af de­res søvn hø­je­re end før for­sø­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.