FOR­Å­RETS ENER­GY CAMP I DE­TAL­JER

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Hvor­når: 25. april-2. maj 2020 Hvor: Pi­lot Beach Resort i Ge­or­gioupo­lis på Kre­ta Pris: Fra 10.998 kr. Hvad er in­klu­de­ret i pri­sen?

• Fly tur/re­tur fra Bil­lund el­ler Kø­ben­havn

• Mad på fly­et

• Trans­fer til og fra luft­hav­nen

• Halv­pen­sion (mor­gen­mad og af­tens­mad)

• Delt dob­beltva­e­rel­se

• Fri ad­gang til fuldt tra­e­nings­pro­gram, fored­rag og an­dre ak­ti­vi­te­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.