LØ­BE­TØJ FRA SVENSK MODEKAEDE

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Sven­ske Ar­ket er kendt for en­kelt mo­de­tøj i god kva­li­tet. De va­er­di­er har de og­så truk­ket med over i de­res just la­ce­re­de linje af lø­be­tøj.

Tø­jet er ta­enkt til det Skan­di­na­vi­ske kli­ma og kol­lek­tio­nen by­der ud­over de ob­liga­to­ri­ske shorts og t-shir­ts på vand­ta­et­te wind­bre­a­ke­re, lan­ge tights samt mel­lem­lag i fle­e­ce. Fo­kus er på funk­tio­na­li­tet, syn­lig­hed og ba­e­re­dyg­tig­hed, og wind­bre­a­ke­ren er så­le­des frem­stil­let i 100 pct. gen­brugs­po­ly­e­ster. Før­ste de­le af kol­lek­tio­nen er ude nu. ar­ket.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.