VER­DEN RUNDT I LØBESKO

Bri­ti­ske Ni­ck But­ter sat­te sig for at lø­be et ma­ra­ton i hvert ene­ste af ver­dens 196 lan­de som den før­ste no­gen­sin­de. For ny­lig kom han en­de­lig i mål. Her er hans ut­ro­li­ge be­drift i tal.

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

674

da­ge brug­te Ni­ck But­ter i alt på at lø­be 196 ma­ra­to­ner i ver­dens 196 lan­de. Han lag­de ud i Tor­on­to i ja­nu­ar 2018 og slut­te­de med At­hens ma­ra­ton i novem­ber 2019.

1

gang på tu­ren blev Ni­ck But­ter over­fal­det af hunde. I Tu­nesi­en mød­te han 35 km in­de i sit ma­ra­ton num­mer 41 en flok her­re­lø­se køte­re. Det ef­ter­lod ham med et so­lidt tands­a­et i lå­ret og tvang ham til at sa­et­te pro­jek­tet på pau­se, så han kun­ne fly­ve hjem og få en ind­sprøjt­ning mod hund­e­gal­skab.

410.383

ki­lo­me­ter fløj Ni­ck But­ter i alt un­der­vejs for at kom­me fra land til land.

8.271

ki­lo­me­ter løb Ni­ck But­ter i alt for at få re­kor­den i hus. Det sva­rer om­trent til 10.000.000 skridt i lø­be­sko­e­ne. 1.967 af de 8.271 ki­lo­me­ter blev til­ba­gelagt i mør­ke.

18.

novem­ber 2018 var Ni­ck But­ter i Dan­mark, hvor han delt­og i Gå­setårn Ma­rat­hon på Sydsja­el­land. Un­der­vejs har han bå­de del­ta­get i of­fi­ci­el­le løb og lø­bet på egen hånd.

25

mi­nus­gra­der var det i Tor­on­to, Ca­na­da, da Ni­ck But­ter løb sit før­ste ma­ra­ton i pro­jek­tet. Den var­me­ste lø­be­tur hav­de han i Kuwait, hvor tem­pe­ra­tu­ren krav­le­de op på 59 gra­der.

75.000

bri­ti­ske pund (over 650.000 kr.) har Ni­ck But­ter indtil vi­de­re ind­sam­let til vel­gø­ren­hed. Hans mål er at ind­sam­le 250.000 pund til or­ga­ni­sa­tio­nen Pro­sta­te Can­cer UK. Idéen kom, da han delt­og i ør­ken­lø­bet Ma­rat­hon des Sab­les og mød­te en af de an­dre del­ta­ge­re, Ke­vin Web­ber, der var uhel­bre­de­lig syg af pro­sta­ta­kra­eft.

592

ma­ra­to­ner har Ni­ck But­ter lø­bet i he­le sit liv in­klu­si­ve de 196 på hans ‘ver­dens­tur­né’. Der­til kom­mer 89 ul­traløb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.