STÅ­EN­DE SKULDERPRE­S

Aktiv Træning (Denmark) - - GENVEJE TIL STAERK CORE -

Skulderpre­s kan la­ves sid­den­de el­ler stå­en­de og med en­ten hånd­va­eg­te el­ler va­egtstang. En norsk un­der­sø­gel­se har vist, at stå­en­de skulderpre­s med hånd­va­eg­te gi­ver størst mu­skel­ak­ti­vi­tet i skul­de­ren, og som en ek­stra bonus ved den stå­en­de va­ri­ant skal coremus­k­ler­ne ar­bej­de ben­hårdt for at sta­bi­li­se­re over­krop­pen, så den står li­ge, mens du pres­ser hånd­va­eg­te­ne op over ho­ve­d­et.

Så­dan gør du: Stå med cir­ka din hof­te­bred­des af­stand mel­lem fød­der­ne og ret ryg. Hold hånd­va­eg­te­ne ved yder­si­den af skul­dre­ne. Spa­end mus­k­ler­ne i ben, bal­ler og core, og pres de to hånd­va­eg­te op over ho­ve­d­et, til di­ne al­bu­er er helt strak­te, og hånd­va­eg­te­ne na­e­sten rø­rer hin­an­den. Sa­enk ro­ligt og kon­trol­le­ret vaegtene ned til skul­der­høj­de igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.