DER­FOR ER DU TRAET EF­TER FROKOST

Aktiv Træning (Denmark) - - GENVEJE TIL STAERK CORE -

I lø­bet af et døgn har krop­pen to pe­ri­o­der, hvor søvn­hor­monet me­la­to­nin øges og får dig til at fø­le dig me­re traet. Ty­pisk sker det om­kring klok­ken 2-3 om nat­ten og i en mil­de­re grad 12 ti­mer se­ne­re – det vil si­ge et par ti­mer ef­ter frokost. I vi­den­ska­ben er til­stan­den kendt som ‘po­st­lunch dip’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.