TRAENINGSM­ÅTTE

Aktiv Træning (Denmark) - - GREJ TIL DIN HJEMMEFITN­ESS -

Pris: 269 kr. / re­e­bok.dk

At tra­e­ne di­rek­te på et hårdt stu­e­gulv er ik­ke no­get, der gav­ner tra­e­nings­gla­e­den, så en måt­te er sva­er at und­va­e­re, når du la­ver sit-ups, ryg­ha­ev­nin­ger og al­le an­dre lig­gen­de øvel­ser. Gå ef­ter en tyk traeningsm­åtte i re­la­tivt kom­pakt skum, der ik­ke li­ge ma­ses flad. Den­ne mo­del fra Re­e­bok er 7 mm tyk, hvil­ket er til­pas til at gi­ve et be­ha­ge­ligt un­der­lag til din tra­e­ning.

Tra­e­nings­måt­ten fra Re­e­bok har en ri­flet un­der­si­de, så selv­om du bru­ger den på et glat gulv, skal du ik­ke va­e­re nervøs for, at den skri­der un­der dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.