MAVEHJUL

Aktiv Træning (Denmark) - - GREJ TIL DIN HJEMMEFITN­ESS -

Pris: 419 kr. /

Roll-out er en af ver­dens bed­ste ma­veø­vel­ser, og med et så­kaldt ab-whe­el er du klar til at rul­le dig ud der­hjem­me. Det er ty­pisk et en­kelt hjul med to hånd­tag, men her har SKLZ la­vet en ver­sion, hvor du har et hjul i hver hånd. Det gi­ver dig fle­re tra­e­nings­mu­lig­he­der, for­di du blandt an­det kan la­ve øvel­ser med én hånd ad gan­gen og bru­ge ma­ve­hju­let til for­skel­li­ge push-up-va­ri­an­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.