Rødløg

Aktiv Træning (Denmark) - - HAR DU EN PLAN? -

På den­ne tid af året har vi ik­ke man­ge råva­rer, som sta­dig er på top­pen, men rødløg svig­ter al­drig. De far­ve­ri­ge løg er ik­ke ba­re sun­de, de går godt i stort set al­le ret­ter og sma­ger fan­ta­stisk he­le året. Så brug løs af lø­ge­ne, mens du ven­ter på alt det nye grøn­ne.

Bed­ste til­be­hør

Da rødløg er for­holds­vis mil­de, er de sa­er­lig eg­ne­de til ret­ter, hvor løg el­lers nemt til­tra­ek­ker sig al op­ma­er­k­som­he­den – fx i sa­la­ter el­ler til fisk. Rød­løgs ek­stra­va­gan­te far­ve gør dem yderst de­ko­ra­ti­ve og vel­eg­ne­de som py­nt på fx smør­re­brød. Løgs­ma­gen gi­ver et godt mod­spil til fe­de mad­va­rer som sild og ost.

Bed­ste til­be­red­ning

Rødløg kan spi­ses bå­de rå og til­be­red­te. Ska­er dem fx i bå­de, og bag dem sam­men med rod­frug­ter. Bag­ning frem­ha­e­ver lø­ge­nes na­tur­li­ge sød­me. Syl­te­de rødløg er og­så et hit. Med de­res sur-sø­de smag og flot­te pink far­ve gi­ver de syl­te­de løg wow-fak­tor til al­ver­dens for­skel­li­ge ret­ter. Prøv dem fx til fast­food­klas­si­ke­re – fra ho­t­dogs til bur­ge­re, sandwich og ke­bab.

Vid­ste du, at ...

... du let kom­mer til at gra­e­de, når du ska­e­rer løg, for­di ke­mi­ske for­bin­del­ser ge­ne­rer øjets horn­hin­de? De rø­de løg ri­ver dog knap så me­get i tå­re­ka­na­ler­ne som de gu­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.