ASSOS BOOTIE WIN­TER

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Pris: 699 kr. In­fo: assos.com

Hvad: Lyn­lås­frit letva­egts-ter­mo­over­tra­ek til mo­de­rat kol­de vin­ter­da­ge på lan­de­ve­je­ne.

Sko­over­tra­ek kom­mer sja­el­dent med en brugs­an­vis­ning, men Win­ter Bootie kra­e­ver lidt øvel­se (og en smu­le eder) i be­gyn­del­sen. Når startvan­ske­lig­he­der­ne al­li­ge­vel ac­cep­te­res med et smil, skyl­des det, at man til gen­ga­eld er lyk­ke­ligt fri for lyn­lå­se, velcro og lig­nen­de ir­ri­ta­tions­mo­men­ter.

De ul­tratyn­de og ela­sti­ske sko­over­tra­ek sid­der sim­pelt­hen så kom­forta­belt, som var de ma­let på sko­e­ne. Softs­hell­stof­fet be­skyt­ter ef­fek­tivt mod vand og vind – sa­er­ligt i skosnu­den. Ter­mofo­ret hol­der fød­der og an­k­ler be­ha­ge­lig var­me, så la­en­ge tem­pe­ra­tu­ren hol­der sig over de fem mi­nus­gra­der.

An­tal­let af søm­me er mini­me­ret – fx er kan­ter­ne skå­ret og ik­ke sy­et – hvil­ket bi­dra­ger til den go­de pas­form. Det øger til gen­ga­eld ri­si­ko­en for sli­ta­ge, isa­er ved hul­ler­ne til ha­el og klam­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.