Vandtaet vel­lyd

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

JBL REFLECT FLOW

Pris: 1.199 kr. In­fo: jbl.com

Hvad: Tru­ly wi­re­less-he­ad­set. Vandtaet. Op til 9 ti­mers bat­te­ri.

JBL’s Flow er et am­bi­tiøst for­søg på at la­ve det op­ti­ma­le sports­he­ad­set. He­ad­set­tet er det før­ste tru­ly wi­re­less, vi har set, der er fuld­sta­en­dig vandtaet. Du kan i prin­cip­pet ta­ge en svøm­me­tur med dem (Blu­et­oo­th-for­bin­del­sen vil dog ik­ke vir­ke), og de tå­ler selv det kraf­tig­ste regn­vejr el­ler at bli­ve tabt i toilet­tet.

Bat­te­ri­ti­den er gan­ske im­po­ne­ren­de. Vi har he­vet ca. 9 ti­mer ud af dem, men det af­ha­en­ger dog lidt af vo­lu­men-ni­veau­et. Pri­sen for det og for vand­ta­et­he­den er, at prop­per­ne er lidt sto­re i ører­ne. Men de sid­der vir­ke­lig godt, og vi har ik­ke haft no­gen pro­ble­mer med fit­tet. Ly­den er og­så fin, hvis de vel at ma­er­ke slut­ter helt ta­et til – hvis ik­ke for­svin­der bas­sen. Lyd­ma­es­sigt savner vi dog en app til at kun­ne de­tailsty­re lyd­bil­le­det. Knap­per på si­den ta­ger sig af sty­rin­gen. Det fun­ge­rer o.k., men kra­e­ver af og til lidt lang­va­ri­ge, hår­de tryk. Blu­et­oo­th-for­bin­del­sen er sta­bil, men vi har haft lidt ud­for­drin­ger med at få he­ad­set­tet til at kob­le på. Det kan dog og­så skyl­des te­le­fo­nen.

Am­bi­ent Awa­re-til­stan­den slås til med et tryk, sa­en­ker ly­den og bru­ger mi­kro­fo­nen til at la­de dig hø­re om­gi­vel­ser­ne.

Den sto­re, ro­bu­ste la­der­kas­se har strøm nok til yder­li­ge­re 20 ti­mers spil­le­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.