PRONE Y

Aktiv Træning (Denmark) - - GUIDE -

Du tra­e­ner: Ryg­gen.

Så­dan gør du: 1 Lig på ma­ven med di­ne ar­me strakt skråt frem. Hvis ven­stre arm er den lil­le vi­ser på et ur, og høj­re er den sto­re, skal ar­me­ne pla­ce­res i ‘kl. 10 mi­nut­ter i 2’. Tom­mel­fingre­ne skal pe­ge opad. 2 Løft ar­me­ne op mod lof­tet, sam­ti­dig med at du løf­ter bry­stet fri af gul­vet. Tra­ek skul­der­bla­de­ne sam­men, og bliv helt op­pe i 1-2 se­kun­der, før du ro­ligt sa­en­ker ar­me og bryst ned til gul­vet igen.

Drej di­ne ha­en­der, så tom­mel­fingre­ne pe­ger op mod lof­tet. Det ak­ti­ve­rer mus­k­ler­ne i den øv­re del af ryg­gen op­ti­malt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.