Kan jeg und­gå at bli­ve musku­løs?

Kan jeg som kvin­de styr­ke­tra­e­ne uden at få sto­re mus­k­ler?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: Ja da, du skal ik­ke fryg­te at kom­me til at lig­ne en or­dent­lig bøf, for­di du løf­ter va­eg­te. Det ser man stort set kun hos ma­end, der på grund af de­res hor­moner er me­re til­bø­je­li­ge til at vok­se. Hø­rer du til en af de få, der rent fak­tisk op­byg­ger me­get mu­skel­mas­se, kan du løf­te tungt med få gen­ta­gel­ser og la­en­ge­re pau­ser mel­lem sa­et­te­ne. Det vil mind­ske va­ek­sten i mus­k­ler­ne, men sta­dig gi­ve dig styr­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.