TO FOR­DE­LE VED CAN­NON­BALL

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SO­CI­ALT

Du lø­ber sam­men med an­dre lø­be­en­tu­si­a­ster i en hyg­ge­lig og af­slap­pet at­mos­fa­e­re. Fo­kus er på den go­de lø­be­op­le­vel­se – ik­ke på din slut­tid.

BIL­LIGT

Det la­ve ser­vi­ce­ni­veau gør, at det er me­get bil­li­ge­re at del­ta­ge i et can­non­ball-løb end i de sto­re løb – det ko­ster ty­pisk kun 30-100 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.